ประกันสังคมมาตรา 33

ประกันสังคมมาตรา 33

1 รายการ
ผู้ประกันตนมาตรา 33 คืออะไร?ลูกจ้างผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชนผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ดังนี้
278 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์