ลงทะเบียน Demo โปรแกรม Prosoft HRMI

ลงทะเบียน Demo โปรแกรม Prosoft HRMI

การเลือกโปรแกรม HR ควรต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ?

 • ใช้งานได้จริง ครบวงจร

 • สะดวกใช้งานง่าย

 • การอัปเดตที่ดี อยู่เสมอ

 • Customize ตามความต้องการ

 • บริการ หลังการขายที่ดี

 • ความยืดหยุ่น ของโปรแกรม

 • ทดลองใช้ ก่อนการตัดสินใจ

 • ปลอดภัย รองรับ PDPA

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

 23961
ผู้เข้าชม
ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :

ความประทับใจของลูกค้า

โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ที่องค์กรต่างๆ ให้ความไว้วางใจ

Key Feature

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

Time Attendance ระบบบริหารเวลา

 • กำหนดกะงานได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น
 • Import เวลาเข้า-ออกจากเครื่องรูดบัตรอื่น เข้าโปรแกรมแบบอัตโนมัติ
 • รองรับกะงานแบบ Flexible Time / กะวน / กะโรงงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Payroll ระบบคำนวณการจ่ายเงินเดือนพนักงาน

 • กำหนดงวดการจ่ายได้ตามที่องค์กรกำหนด คำนวณค่าจ้างได้ทั้งแบบรายชั่วโมง รายวัน รายเดือน และรายเหมา
 • เชื่อมต่อข้อมูลบัญชี โดย Post GL เข้าโปรแกรมบัญชีของโปรซอฟท์ได้
 • Update ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้ง ลดหย่อน ภาษี หรือประกันสังคม
เรียนรู้เพิ่มเติม

Training ระบบการฝึกอบรม

 • กำหนดประเภทการอบรบได้ทั้งแบบ Lab, Workshop หรืออื่น ๆ โดยกำหนดหัวข้อประเภทได้เองตามความต้องการ
 • สามารถแสดงรายงานรายละเอียดหัวข้ออบรมที่ใช้อบรมได้
 • สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลบุคคลทั่วไปได้ทั้งภายนอก และภายใน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Welfare ระบบสวัสดิการของพนักงาน

 • กำหนดสวัสดิการ เงื่อนไขสวัสดิการต่าง ๆ ได้หลากหลาย
 • เชื่อมต่อไปยังระบบเงินเดือน เพื่อจ่าย / ชำระ สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน
 • มีระบบแจ้งเตือน User เมื่อมีรายการค้างชำระได้ทุกวันหากรายการดังกล่าวยังไม่ถูกทำบันทึกชำระคืน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Management Information ระบบการประมวลผลข้อมูล

 • สรุปข้อมูลสำคัญข้อมูลต่าง ๆ เช่น สถิติการขาด ลา มาสาย
 • ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารในการจัดทำแผนงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Dashboard ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล

 • นำข้อมูลสรุปต่าง ๆ มาแสดงผลในรูปของรายงาน หรือ กราฟ
 • ง่ายต่อการนำไปประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารในการจัดทำแผนงาน
เรียนรู้เพิ่มเติม

Employee Self Service (ESS) ระบบสนับสนุนการทำงานของฝ่ายบุคคล

 • พนักงานสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวในเรื่องต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ผ่านเครือข่ายออนไลน์,ระบบลาออนไลน์ (Web Browser) 
 • สามารถขอเอกสาร ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้
 • รองรับการใช้งานทุก Device
เรียนรู้เพิ่มเติม

Human Capital Management (HCM) ระบบบริหารทุนมนุษย์

 • ประเมินผลสัมฤทธิ์ในงาน (KPI) และการประเมินสมรรถนะของพนักงาน (Competency) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพิ่มศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นเลิศ ด้วยกระบวนการวางกลยุทธ์ขององค์กร
 • ใช้งานง่ายผ่าน smart phone ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ของคนรุ่นใหม่
เรียนรู้เพิ่มเติม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์