ทักษะ Marketing ที่ HR ควรรู้

ทักษะ Marketing ที่ HR ควรรู้


ทุกวันนี้งาน HR หลายอย่างค่อนข้างคาบเกี่ยวกับงานการตลาด รูปแบบของงาน HR มีลักษณะเป็นเชิงรุกมากขึ้นและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดมาผสมผสานมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้สมัครและพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นในขั้นตอนการสรรหา การสร้างความผูกพันธ์กับพนักงาน หรือการสร้างแบรนด์องค์กร ทักษะด้านการตลาดจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ HR ควรมีเพื่อต่อยอดการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งมี 4 ทักษะที่น่าสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมดังนี้

1. การตลาดพื้นฐาน

HR ควรมีความรู้ความเข้าใจในหลักการตลาดเบื้องต้นเพื่อที่จะสามารถคิดจากมุมมองของนักการตลาดให้เป็น ทั้งการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบและวางแผนแคมเปญ การสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงาน HR ได้

2. การทำ Persona

การสื่อสารของ HR ส่วนใหญ่มักจะเป็นการสื่อสารในลักษณะแจ้งให้ทราบและไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้รับสารแบบเฉพาะเจาะจงจึงอาจทำให้งานออกมาไม่น่าสนใจและไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง การเรียนรู้ทักษะการทำ Persona จะช่วยให้ HR เข้าใจเรื่องการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อสารให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานด้าน HR ได้มากมายเช่นการทำ candidate persona การคิดแคมเปญเพื่อสื่อสารในองค์กร การออกแบบ Employee Value Proposition และการนำเสนอ Employer Branding เป็นต้น

3. การเขียนคอนเทนต์

ทักษะการเขียนคอนเทนต์ก็เป็นหนึ่งในทักษะที่น่าสนใจต่อยอดสำหรับ HR เพราะสามารถนำมาใช้ปรับปรุงการทำคอนเทนต์บน touch point ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเขียนประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์ การเขียนอีเมลสื่อสารกิจกรรมภายในองค์กร การทำคอนเทนต์ employer branding ผ่าน social media ต่างให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ทักษะการใช้ Social Media และวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจุบัน HR ต้องใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับทั้งผู้สมัครและพนักงานองค์กร ทักษะการใช้โซเชียลมีเดียจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการโพสต์และใช้เครื่องมือบนโซเชียลมีเดียทำคอนเทนต์แล้ว HR ยังจำเป็นต้องเข้าใจศัพท์เทคนิคพื้นฐานต่างๆ และมีทักษะในการอ่านผลและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ค่า reach engagement CPC bounce rate เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการวัดผลและปรับปรุงการทำคอนเทนต์ให้ดียิ่งขึ้น


สามารถอ่านบทความน่าสนใจอื่นๆได้ ที่นี่ คลิ๊ก!ที่มา : Link

 347
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์