ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

May 2021

New Feature HRMI8 Version 062

 

           

 • HRMI > Organization > บันทึกข้อกำหนดองค์กร > เพิ่ม Option กำหนดรหัสผ่านของเอกสารที่ส่งทางอีเมลระบบเงินเดือน

 

โดยจะมีผลกับการเปิดเอกสารที่มาจากการส่งเข้าอีเมลระบบเงินเดือนของรายงานดังต่อไปนี้

 1. รายงานใบรับเงินเดือน Pay Slip
 2. รายงาน 50 ทวิหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 3. รายงาน ใบแจ้งการปรับเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

 

 1. กรณีเลือก Option หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขบัตรผู้เสียภาษี

            ตัวอย่าง พนักงาน A มีหมายเลขบัตรประชาชนเป็น 1-2345-00006-78-9 รหัสคือ 12346789 

 1. กรณีเลือก Option วันเกิด 

            ตัวอย่าง พนักงาน A วันเกิดวันที่ 09 เดือนมกราคม พ.ศ. 2530 รหัสคือ 09011987 (ใช้ปี ค.ศ.)

   

หมายเหตุ : หากมีการกำหนดรหัสผ่าน E-Pay Slip ของ ESS Pro จะใช้รหัสผ่านจากของ ESS Pro แทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


ปรับรูปแบบไฟล์นำส่ง ภงด.91 ให้เป็นไปตามรูปแบบล่าสุด

ที่ทางกรมสรรพากรกำหนด

เนื่องจากมีการปรับรูปแบบ Text file นำส่ง ภงด.91 จากทางกรมสรรพากร  ดังนั้น HRMI8 Version 062.0 จึงมีการปรับรูปแบบให้ล่าสุด ดังนี้

ตัวอย่าง

โดยรูปแบบล่าสุดอ้างอิงตาม : https://rdserverdoc.rd.go.th/PND99_FORMAT_2563.pdf

 

   643
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์