ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ปรับให้สามารถสร้างเอกสารเชื่อม GL ได้มากกว่า 1 รูปแบบ

เนื่องจากกรณีประมวลผล GL จะใช้รูปแบบเอกสารเชื่อม GL ได้แค่ 1 รูปแบบ หากต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องไปแก้ไขรูปแบบที่มีอยู่เท่านั้น  ใน HRMI8 Version 064.0 จึงได้ปรับให้สามารถสร้างได้มากกว่า 1 รูปแบบ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่าง หน้าจอกำหนดรูปแบบเอกสารเชื่อม GL

แบบเดิม

แบบใหม่ ปรับให้มีทั้งหน้า List และ Info

ตัวอย่าง หน้าจอประมวลผล GL

แบบเดิม 

 

แบบใหม่


  ปรับให้สามารถขอทำงานนอกสถานที่ได้หลายๆ วัน ภายใน 1 เอกสารได้

  ทำการปรับเพิ่ม Feature ขออนุมัติทำงานนอกสถานที่ : ปรับให้สามารถขอทำงานนอกสถานที่ได้หลายๆ วัน ภายใน 1 เอกสารได้ ตามตัวอย่างด้านล่าง

  หน้าจอขออนุมัติทำงานนอกสถานที่
  ปรับให้ไม่สามารถลงเวลาโดยคลิ๊ก Link ESS Pro ผ่าน Browser ของ Line ได้


  1. Time Stamp : เนื่องหน้าจอนี้จะต้องแนบรูปภาพจากการถ่ายรูป ณ ปัจจุบันเท่านั้น และจากตรวจสอบพบว่า Browser ของ Line สามารถเปิดแนบไฟล์รูปภาพจากคลังภาพของโทรศัพท์ได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันการนำเข้าข้อมูลรูปภาพที่ไม่ถูกต้อง
   ทางทีมงานจึงได้ปรับไม่ให้ลงเวลาผ่าน
   Browser ของ Line ได้ ในกรณีที่มีการกำหนดให้ลงเวลาแบบแนบรูปถ่าย
    โดยเมื่อมีการใช้งานปุ่ม
   Time Stamp จาก Browser ของ Line ระบบจะแสดงแจ้งเตือน เพื่อให้ไปเปิดใน Browser อื่น ดังรูปด้านล่าง

   หน้าจอ Time Stamp :: กรณีกดลงเวลาผ่าน Browser ของ Line


  ปรับการคำนวณเงินเดือนตามวันที่ทำงานจริง

  กรณีพนักงานมีการปรับประเภทพนักงานจากรายวัน เป็นรายเดือน กลางงวด


  เนื่องจากกรณีพนักงานรายวันปรับเป็นประเภทรายเดือนที่มีวันที่มีผลกลางงวด ของงวดการจ่ายแบบคล่อมเดือน การคำนวณเงินเดือนจะหักลบวันทำงานจริงของพนักงานรายเดือน ตามจำนวนวันทำงานต่อเดือนในข้อกำหนดองค์กร ซึ่งทำให้ได้เงินเดือนเกินจริง ใน HRMI8 Version 064.0 จึงได้ปรับการหักลบวันที่จะนำไปคำนวณเงินเดือนของพนักงานใหม่ เพื่อคำนวณเงินเดือนถูกต้องตามวันที่ทำงานจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตัวอย่าง พนักงานรายวันปรับเป็นรายเดือน เงินเดือน 30,000 บาท


    • งวดการจ่ายเดือนมีนาคมวันที่เริมตัน-สิ้นสุดเป็น 26/02/2564 - 25/03/2564
    • จำนวนวันทำงานต่อเดือนในข้อกำหนดองค์กรกำหนดเดือนมีนาคมเป็น 30 วัน
    • พนักงานมีการปรับประเภทพนักงานจากรายวันเป็นรายเดือน โดยวันที่มีผลคือ 01/03/2564
    • เมื่อประมวลผลรายได้งวดเดือนมีนาคม มีรายละเอียดดังนี้
    • แบบเดิม

     ประมวลผลรายได้ คำนวณยอดเงินเดือนของพนักงานเกินจากจำนวนวันที่ทำงานจริง เนื่องจากวันที่ 26/02/2564 -25/03/2564 จำนวนวันทำงานต่อเดือนคือ 30 วัน เมื่อคิดถึงวันที่มีผลจะได้วันทำงาน = 30 – 3 = 27 วัน 

     ดังนั้น เงินเดือนพนักงาน = 30,000/30 = 1,000 * 27 = 27,000 บาท (ซึ่งทำงานจริงแค่ 25 วัน)

      

     แบบใหม่ 

     ประมวลผลรายได้ คำนวณยอดเงินเดือนของพนักงานจากจำนวนวันที่ทำงานจริง โดยวันที่เริ่มต้น – สิ้นสุดงวดคือวันที่ 26/02/2564 -25/03/2564 แต่วันที่มีผลคือวันที่ 01/03/2564 จึงคิดวันที่ทำงานจริงตั้งวันที่ 01/03/2564 – 25/03/2564 = 25 วัน

     ดังนั้น เงินเดือนพนักงาน = 30,000/30 = 1,000 * 25 = 25,000

   384
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์