ประจำเดือนเมษายน 2564

ประจำเดือนเมษายน 2564

New Feature HRMI8
 

HRMI > Service > เพิ่ม Service Auto Process Time

  • เพิ่มการตั้งค่าให้ Service ที่เมนู Tool > Service Setting เพื่อใช้สำหรับตั้งค่า Service Auto Import Time และ Service Auto Process Time และซ่อนเมนูกำหนดการตั้งค่าเครื่องสแกนนิ้วในหน้าจอบันทึกข้อกำหนดองค์กรเอาไว้ (ย้ายการตั้งค่า Auto Import Time มารวมกันที่เดียว)
Tool > Service Setting

Setting Auto Import Time

Setting Auto Process Time

  • เพิ่มส่วนของ Service Auto Process Time อยู่ที่เดียวกันกับ Service Auto Import Timeหมายเหตุ : “Status” สำหรับแสดงสถานะการใช้งาน Service ที่กำหนดจาก HRMI

หน้าจอ HRMI Service Management

  • ส่วนของ Service Auto Process Time เมื่อกดปุ่ม Start ระบบจะทำการประมวลผลเวลา ให้อัตโนมัติตามเงื่อนไขเวลา และเงื่อนไขช่วงเวลาที่กำหนด
  • ส่วนของ Service Auto Import Time เมื่อกดปุ่ม Start จะทำงานตามเดิม
  • เพิ่มการสร้าง Log File (Result Process Time) ไปยัง Path file ที่กำหนดหลังจากประมวลผลเวลาเสร็จสิ้นดังรูป

 667
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์