ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ปรับให้สามารถดู Other Menu ของพนักงานที่พ้นสภาพได้

 

           

เนื่องจากเดิมหากพนักงานที่พ้นสภาพ โปรแกรมจะบล็อกหน้าจอไม่ให้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ รวมไปถึงส่วนของ Other Menu ด้วย ทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลพนักงานใน Other Menu ได้ ใน HRMI8 Version 056.0 จึงมีการปรับโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แบบเดิม : Other Menu ของพนักงานที่พ้นสภาพถูกบล็อกเอาไว้ ไม่สามารถคลิกดู Menu ย่อยได้ 

 

 

แบบใหม่ : Other Menu ของพนักงานที่พ้นสภาพ สามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลใน Menu ย่อยได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


New Feature Version 056

HRMI8 New Feature

    1.  HRMI8 > Setup > กำหนดข้อมูลเริ่มต้น > เพิ่ม Import ข้อมูล Cost Center
  •  รูปแบบไฟล์ Import

  • หน้าจอกำหนดข้อมูลเริ่มต้น
 451
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์