ประจำเดือนมกราคม 2563

ประจำเดือนมกราคม 2563

ปรับการลาพิเศษประเภทลาคลอด ให้สามารถลาเป็นชั่วโมงได้

                  เนื่องจากเดิมการขอลาพิเศษประเภทลาคลอด จะไม่สามรถลาเป็นชั่วโมงได้ แต่เนื่องจากมีการปรับกฎหมายการขอลาคลอดจาก “ลาคลอดจากเดิม 90 วัน (ลาคลอดอย่างเดียว) ปรับเพิ่มเป็น 98 วันรวมลาฝากครรภ์ ซึ่งลาฝากครรภ์ พนักงานสามารถลาแบบชั่วโมงได้” ใน HRM8 Version 054.0 จึงมีการปรับโดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบเดิม : พนักงานจะไม่สามารถลาคลอดเป็นจำนวนชั่วโมงได้ ต้องขอลาเต็มวันอย่างเดียวเท่านั้น

แบบใหม่ : ปรับให้สามารถลาคลอดเป็นชั่วโมงได้

 เพิ่มเติม

 1. ปรับเพิ่มกรณีลาพิเศษประเภทลาคลอด หลายวันติดต่อกัน ดังนี้

 

จะสามารถแก้ไขเวลาเริ่มต้นของวันที่น้อยที่สุด และเวลาสิ้นสุดของวันที่มากที่สุดของการลาได้เท่านั้น 

 1. กรณีขอลาพิเศษประเภทลาคลอด แบบเลือกช่วงวันที่ใหม่เป็นครั้งที่ 2 จะปรับให้แสดงข้อมูลการขอลาตามช่วงที่เลือกล่าสุดเท่านั้น ป้องกันมีการแก้ไขจำนวนชั่วโมงของข้อมูลก่อนหน้า ดังนี้ 

กรณีขอลาวันที่ 04/12/2563 – 07/12/2563
 

         และมีการเลือกช่วงวันที่ใหม่ เป็นวันที่ 11/12/2563 – 14/12/2563 หลังจากกดแสดงข้อมูลกะงาน ข้อมูลการขอลาจะแสดงเป็นวันที่ 11/12/2563 – 14/12/2563 เท่านั้น
   

            ในระบบ ESS Pro มีการปรับตามภาพด้านล่าง

 

 
Employee Self Service (ESS Pro)

New Feature Version 053.0 (Release 04/01/2564)

  1. Approve center > ขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย : เพิ่มหน้าจอขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่ายที่ระบบ ESS Pro เพื่อให้สามารถขอเอกสารทางออนไลน์ได้

   เมนูขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย ที่ Module Approve Center 

   

          หน้าจอขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย

   

   

   

   

   

   
  New Feature Version 054

  • HRMI8 New Feature

  HRMI8 > Time Attendance > รายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร-Scan ลายนิ้วมือ > เพิ่มเรียงตามรหัสพนักงานแบบละเอียด

            แบบเดิม

           แบบใหม่

   

  ตัวอย่าง การแสดงรายงานข้อมูลการ Import ข้อมูลการรูดบัตร-Scan ลายนิ้วมือ เรียงตามรหัสพนักงานแบบละเอียด


   317
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์