HR แบบไหนที่องค์กรต้องการ?

HR แบบไหนที่องค์กรต้องการ?เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในองค์กร HR ต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้น โดยการปรับตัว และหาแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรให้ได้มากที่สุด เพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ แล้วบุคลากรภายในองค์กรอยู่รอด เรามาดูกันว่า HR แบบไหนจึงเรียกว่าเป็น HR ยุคใหม่ และต้องมีคุณสมบัติอย่างไร HR จึงจะเป็นที่ต้องการขององค์กร

1. สามารถทำงานได้แบบ Multi-Tasks

          คนที่ทำงานได้มากกว่า 1 อย่าง ย่อมได้เปรียบมากกว่าคนที่ทำงานได้เพียงอย่างเดียว และการที่ HR หนึ่งคนสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ย่อมทำให้เป็นที่ต้องการขององค์กรมากขึ้น เพราะถึงแม้ว่า เราจะเป็น HR ที่ทำ Recruitment เพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเราสามารถทำ Payroll หรือ Training ได้ด้วย ก็จะทำให้เราเป็นคนทำงานที่มี Profile แม้ถึงคราวคับขันที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน เราก็ยังจะยังมีงานทำอยู่ เพราะเราสามารถทำได้รอบด้านนั่นเอง

2. ปรับการทำงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ

          HR ต้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง รับรู้ข่าวสารอย่างรอบด้าน ไม่ว่าข่าวนั้นจะเกี่ยวข้องกับงานหรือไม่ การที่เรารู้เยอะกว่าคนอื่นย่อมได้เปรียบ เพราะเราสามารถนำมาปรับใช้กับงานของเราได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ข่าวสารที่เกี่ยวกับงาน HR  เราก็ต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้ไม่ตกข่าว แล้วเราจะได้ปรับตัว และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ทันเวลา

3. นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการทำงาน

          การสรรหา Candidate ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเดิม ๆ อีกต่อไป เราสามารถใช้เครื่องมืออื่น ๆ เข้ามาปรับใช้กับการทำงานได้ เช่น เราสามารถตามหาผู้สมัครงานได้จากทาง Linkedin Facebook Twitter หรือตาม Blog ของสายงานนั้น ๆ ได้ และสามารถใช้สื่อเหล่านั้นเป็นช่องทางในการเผยแพร่ ติดต่อสื่อสาร เพื่อเรียกเขาเข้ามาสัมภาษณ์งานกับองค์กรของเราได้ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าสื่อออนไลน์เหล่านั้น ไม่มีความเป็นมืออาชีพมากพอ แต่ต้องไม่ลืมว่า เราสามารถปรับใช้ให้เข้ากับภาพลักษณ์ขององค์กรของเราได้ HR ต้องรู้จักเรียนรู้ แล้วประยุกต์เทคโนโลยีนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานของตัวเองให้ได้มากที่สุด จึงจะได้ชื่อว่าเป็น HR ที่ทันกับยุคสมัย

4. สามารถคิดวิเคราะห์ได้รอบด้าน

          นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานแล้ว ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก็เป็นส่ิงสำคัญ การที่องค์กรมีคนทำงานหลากหลายช่วงวัย ย่อมมีความแตกต่างทางแนวคิดสูง HR ต้องหามาตรการที่จะมาจัดการความแตกต่างเหล่านี้ โดยร่วมคิดหาคำตอบให้กับองค์กร เช่น ทำอย่างไรจึงจะทำให้คน Generation X Y Z อยู่ร่วมกันได้ โดยไม่เกิดปัญหา เพราะคนทั้ง 3 ช่วงอายุมีรสนิยม และแนวคิดที่ค่อนข้างแตกต่างกัน อีกทั้ง HR ต้องเรียนรู้ว่าจะรับมือกับคนเหล่านั้นอย่างไรได้บ้าง

5. แก้ปัญหาได้อย่างมีทักษะ

          ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้ง HR ก็ต้องประสบกับปัญหาในการจัดหาบุคลากร หรืออยู่ในช่วงขาดแคลน Candidate ในฐานะ HR แล้วเราต้องหาทางออกให้กับปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เราอาจจะเสนอให้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเข้าถึง Candidate ได้มากขึ้น แต่เราก็ต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนว่าวิธีการที่เราเสนอออกไปนั้น สามารถนำมาปรับใช้ได้จริง

6. สร้างแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

        HR ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ออฟฟิศเป็นที่ทำงานที่เรียกว่า Happy Workplace คือ ทำให้คนที่อยู่รอบข้างอยากทำงานร่วมกับเรา ซึ่งโดยรวมควรเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงบวก ใครเห็นก็อยากอยู่ใกล้ หรืออยากพูดคุยด้วย ทำให้คนที่ทำงานร่วมกันในออฟฟิศมีความสุข แม้ว่าจะมีปัญหาอะไร ก็สามารถพูดคุยกันได้อย่างไร้ปัญหา

        HR ต้องรู้สึกปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทั้งภายนอก หรือภายในองค์กรก็ตาม HR ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนก็ตาม ลองมาสำรวจตัวเอง ดูว่าเรามีคุณสมบัติที่เหมาะจะเป็น HR ยุคใหม่แล้วหรือยัง จะได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้ทัน

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI (Human Resource Management Intelligence) เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ HR บริหารงานเกี่ยวกับบุคคลในองค์กร พัฒนาองค์กรและบุคคลากรเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยมีระบบที่หลากหลาย ที่จะช่วยให้ HR ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเงินเดือน ระบบ Payroll ที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือนและค่าแรงของของพนักงาน, ระบบสมัครงานออนไลน์, ระบบลาออนไลน์ ESS, ระบบฝึกอบรมพนักงาน, ระบบสวัสดิการ, ระบบประเมินผล โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI จึงเป็นโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครอบคลุมที่สุด เพราะ ‘พนักงาน คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร’

โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแผนก HR อย่างแท้จริง

ทดลองใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล Prosoft HRMI ได้ที่ www.prosofthrmi.com
สอบถามเพิ่มเติม www.prosofthrmi.com/ContactUs


ที่มา : th.jobsdb.com/

 645
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์