ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

Job Control


 


ระบบ Job Control เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้รองรับการเก็บข้อมูลโครงการ และงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าพนักงานทำงานโครงการใดบ้าง งานใดบ้าง และสามารถทราบโครงการแต่ละโครงการ มีงานใดบ้าง เริ่มต้นโครงการเมื่อไหร่ เสร็จเมื่อไหร่ ต้องการคนในแต่ละโครงการเป็นจำนวนเท่าใด มีใครบ้าง และสามารถนำข้อมูลการทำงานประมวลผล เพื่อหาต้นทุนในการทำงานของพนักงานได้

 323
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์