ประจำเดือน เมษายน 2560

ประจำเดือน เมษายน 2560

• เพิ่มการป้องกันการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ username : admin โดยกำหนดให้ใช้สำหรับการขึ้นระบบเท่านั้น
• หน้าจอกำหนดรูปแบบการประมวลผล เพิ่ม option ให้สามารถเลือกได้ว่าต้องการจ่ายค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์กรณีที่มีการลาหรือไม่
• เพิ่มประเภทกลุ่มประเภทการลา "ลาเพื่อฝึกอบรม" โดยเป็นลาประเภทนับรวมวันหยุด
• หน้าจอกำหนดรายได้กะงาน เพิ่ม Option เงื่อนไขให้สามารถใช้กับพนักงานทั้งหมดได้
• รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน สามารถเลือกข้อมูลจากช่วงวันที่  
• รายงานสรุปเวลาส่งเงินเดือน แผนกรายวัน รายเดือน เพิ่ม Option กรองพนักงานลาออก
• บันทึกใบสมัคร  เพิ่มให้รองรับการระบุข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
• รายงานคำร้องขอเบิกสวัสดิการ เพิ่มการแสดงยอดรวมจำนวนเงินในแต่ละเอกสาร และยอดรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น

 284
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์