บริษัท ซิลค์ส เว็ปส์เตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ซิลค์ส เว็ปส์เตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

“ การผลิตนักเรียนให้เต็มไปด้วยความรู้ ความสามารถ ประกอบด้วย คุณธรรม และจริยธรรม ออกสู่ตลาดโลก ”
คุณ -

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ:
  การเรียนการสอน
 • ทุนจดทะเบียน:
  172,000,000 บาท
 • จำนวนพนักงาน :
  - คน
 • สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

  " เพราะสามารถลิงค์กับระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน "
 • เพราะเหตุใดจึงวางใจใช้ Software ของโปรซอฟท์

  " เป็นกันเอง ช่วยลูกค้าหาทางออกกรณีที่ติดปัญหา หรือระบบ กับความต้องการที่ไม่ตรงกัน ช่วยติดตามงานได้ดี "
 • ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา

             1. เนื่องจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เป็นการขายสินค้าพร้อมบริการ และการชำระเงินเป็นการชำระล่วงหน้า ก่อนที่จะทำการใช้ระบบ ควรตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบก่อนทำการขาย
             2. ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ ที่ให้ข้อมูลลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการบริการลูกค้า ทั้ง In House และผู้ที่ออกให้บริการลูกค้า

บทความโดย : บริษัท ซิลค์ส เว็ปส์เตอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 2369
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์