อยากเก็บประวัติการลงโทษ ทำอย่างไรดี ??

อยากเก็บประวัติการลงโทษ ทำอย่างไรดี ??
“ กฎระเบียบ” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดระเบียบในสังคมหรือองค์กรนั้นๆ เพื่อให้พนักงานได้มีวินัยในตนเองและเปรียบเสมือนข้อบังคับที่พนักงานทุกคนต้องทำตามอย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่าฝืนก็คงหนีไม่พ้นบทลงโทษที่ผู้กระทำผิดต้องยอมรับตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อไม่ให้พนักงานคนอื่นๆเอาแบบอย่าง ยิ่งถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเท่าไหร่กฎระเบียบก็จะมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น หากพนักงานคนใดมีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่า พนักงานคนนั้นขาดวินัยในการทำการ อาจส่งผลทางด้าบลบต่อองค์กรนั้นๆ หรือเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อพนักงานท่านอื่นๆ ฉะนั้นต้องมีการลงโทษ โดยการลงโทษนั้นมีกันได้หลายวิธีซึ่งแล้วแต่บริษัทจะกำหนด คงจะดีไม่น้อยถ้าหากว่า สามารถบันทึกได้ว่า พนักงานคนใดเคยโดนลงโทษอะไรบ้าง ทำกี่ครั้ง ถ้าหากยังทำอีกบทลงโทษต่อไปคืออะไร ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องการบันทึกเพื่อ ไว้มีผลในการพิจารณาในการปรับตำแหน่งและเงินเดือนในตอนปลายปีด้วย

โปรแกรม Prosoft HRMI มีระบบที่สามารถบันทึก และเก็บประวัติการลงโทษได้ อย่างแรกเราสามารถกำหนดได้ว่าองค์กรเรามีบทลงโทษอะไรบ้างโดยไปที่ระบบ Organization < บันทึกข้อกำหนดองค์กร> ในหัวข้อ ระบบทะเบียนประวัติ >> ลำดับขั้นการลงโทษ

- โดยสามารถกำหนดได้ว่า มีการลงโทษอะไรบ้าง ทำผิดกี่ครั้งถึงจะดำเนินการลงโทษขั้นต่อไป  - และสามารถบันทึกได้ว่าพนักงานคนนี้ ทำความผิดอะไร โดยไปที่ระบบ Personnel < บันทึกการลงโทษ>  - และมีบทลงโทษอย่างไรบทความโดย : คุณนฤปกานต์ รุ่งเรือง
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2546
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์