ลืมแสกนนิ้ว ลงเวลาทำงานไม่ถูกต้อง ทำอย่างไรดี ??

ลืมแสกนนิ้ว ลงเวลาทำงานไม่ถูกต้อง ทำอย่างไรดี ??
ลืมแสกนนิ้ว ลืมแสกนบัตร แสกนลายนิ้วมือไม่ติด แสกนบัตรไม่ติด เครื่องแสกนพัง ปัญหาเหล่านี้คงเป็นปัญหาที่หลายๆบริษัทต้องประสบพบเจออยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะบริษัทเล็กหรือใหญ่ และเป็นปัญหาที่ดูเล็กน้อยแต่ไม่ควรมองข้าม เพราะเนื่องจาก เป็นข้อมูลที่ต้องนำไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของพนักงานแทบทั้งนั้น ทั้งในเรื่องของ การคิดเงินเดือน การขาด การมาสาย และอาจส่งผลกระทบถึงวินัยในการทำงานของพนักงานอีก มาทำงานแต่แค่ลืมลงเวลาทำงานหรือลงเวลาไม่ได้เพราะเครื่องเสีย คงเป็นปัญหาที่พนักงานไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน บางตำแหน่งอาจจะต้องออกไปพบลูกค้านอกสถานที่ แต่ลูกค้าไม่สะดวกจึงขอเลื่อนนัดและพนักงานท่านนั้นต้องกลับมาทำงานที่ออฟฟิศแต่กลับมาเข้างานก็กลับกลายเป็นเข้างานสายไปเสียแล้ว เมื่อลืมลงเวลาทำงานหรือแสกนไม่ติดหรือเสีย ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกับพนักงานโดยตรงและส่งผลต่อ HR ด้วยเช่นกัน เพราะ เป็นหน้าที่ทาง HR ที่ต้องทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ให้ถูกต้อง อนึ่งก็เหมือนการเพิ่มภาระหรือเพิ่มงานให้กับ HR ไปด้วย จึงน่าจะดีถ้ามีโปรแกรมที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ โดยไม่ต้องเพิ่มงานให้กับ HR พนักงานสามารถลงเวลาทำงานเองได้เลยและมีการแจ้งให้ผู้อนุมัติทราบด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่าพนักงานท่านนั้นเข้ามาทำงานจริงๆ

โปรแกรม Prosoft HRMI มีระบบ Approve Center <บันทึกขออนุมัติแก้ไข/ปรับปรุงเวลา> ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของ ลืมลงเวลาทำงาน ลืมแสกนนิ้วมือหรือบัตร เวลาทำงานไม่ถูกต้องอีกทั้งยังสามารถบอกให้ผู้อนุมัติทราบได้ด้วยเพื่อขอการอนุมัติ จากผู้มีสิทธิการอนุมัติ เมื่อมีการอนุมัติโปรแกรมก็จะนำเอาข้อมูลไปประมวลผลใช้ได้ทันที โดนไม่ต้องไปเพิ่มงานให้กับ HR อีกด้วยบทความโดย : คุณนฤปกานต์ รุ่งเรือง
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 3221
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์