ข้ามขั้นตอนกรอกเอกสาร สปส. 6-09

ข้ามขั้นตอนกรอกเอกสาร สปส. 6-09

เปลี่ยนการทำงานแบบเดิมที่พนักงานลาออกแล้วต้องมากรอกเอกสารแบบฟอร์ม สปส.6-09 เพื่อส่งประกันสังคม ซึ่งเสียเวลา ถ้านำโปรแกรม HRMi มาใช้ในการทำงาน เมื่อทำการบันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงานเราสามารถ Print แบบฟอร์ม สปส.6-09 เพื่อนำส่ง ประกันสังคมได้ทันที

  ตัวอย่าง สปส.6-09 หนังสือแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนบทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 7158
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์