• หน้าแรก

  • News

  • HR Articles

  • HRMI Tips

  • หยุดซะทีกับระบบงานแบบเดิมๆ พนักงานขอลาให้หัวหน้าทราบ แต่ฝ่ายบุคคลไม่ทราบ

หยุดซะทีกับระบบงานแบบเดิมๆ พนักงานขอลาให้หัวหน้าทราบ แต่ฝ่ายบุคคลไม่ทราบ

  • หน้าแรก

  • News

  • HR Articles

  • HRMI Tips

  • หยุดซะทีกับระบบงานแบบเดิมๆ พนักงานขอลาให้หัวหน้าทราบ แต่ฝ่ายบุคคลไม่ทราบ

หยุดซะทีกับระบบงานแบบเดิมๆ พนักงานขอลาให้หัวหน้าทราบ แต่ฝ่ายบุคคลไม่ทราบ

บ่อยครั้งที่เกิดความคลาดเลื่อนเรื่องการขอลาของพนักงาน ซึ่งพนักงานขอลาโดยแจ้งทางหัวหน้างานทราบ แต่ไม่มีการดำเนินการแจ้งทางฝ่ายบุคคลทราบ เกิดปัญหาบ่อยครั้งเรื่องการคำนวณอัตรากำลังคน การคำนวณ KPI
หยุดปัญหาเหล่านี้ด้วย โปรแกรม HRMi > ระบบ Approve center ซึ่งมีการกำหนดในเรื่องของการแจ้งเตือนทางอีเมล์ได้ โดยกำหนดให้หัวงานมีสิทธิ์อนุมัติได้ตามสายงาน จากนั้นกำหนดสิทธิในเรื่องของอีเมล์ให้แจ้งถึงฝ่ายบุคคล เพียงเท่านี้ปัญหารบกวนใจเดิมๆ ก็จะหมดไป

  - อีเมล์ขออนุมัติลาจากพนักงาน ซึ่งจะแสดงไปถึงหัวหน้างาน พร้อมกับฝ่ายบุคคล
- อีเมล์แจ้งผลการขออนุมัติ ส่งกลับไปแจ้งพนักงานบทความโดย : คุณชลธิชา ฐานบัณฑิต
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2227
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์