ถึงเวลาเปลี่ยนการนำส่งเงินเดือนผ่านธนาคารแบบเดิมเดิม

ถึงเวลาเปลี่ยนการนำส่งเงินเดือนผ่านธนาคารแบบเดิมเดิม

ในแต่ละเดือนฝ่ายบุคคลต้องนำเงินเดือนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาบันทึกลงในรายงาน ใน excel จากนั้นนำใส่แผ่น หรือ Print ออกมาเพื่อไปนำส่งธนาคาร ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนการนำส่งแบบเดิมๆ ให้ทันโลกทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปไกล โดยนำส่งผ่าน Text file จากนั้นนำส่งไฟล์ทางระบบออนไลน์จากหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเอง ไม่ต้องเสียเวลาออกไปเผชิญจราจรที่ติดขัด นำส่งเงินเดือนผ่านธนาคารงานๆแค่ปลายนิ้ว

 โปรแกรม HRMi > ระบบ Payroll > จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ที่รองรับการนำส่งเงินเดือนผ่านธนาคารชั้นนำของประเทศ
- หน้าจอแสดงรายชื่อพนักงานและยอดเงินเงินเดือนนำส่งธนาคาร
- หน้าจอแสดงการจัดเก็บข้อมูลส่งธนาคาร
- รูปแบบไฟล์นำส่งของธนาคาร ที่ได้มาจากโปรแกรม


บทความโดย : คุณชลธิชา ฐานบัณฑิต
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 2452
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์