ลืม !! เวลานัดสอบ-นัดสัมภาษณ์

ลืม !! เวลานัดสอบ-นัดสัมภาษณ์สำหรับพนักงานฝ่ายบุคคลในบางองค์กรต้องทำหน้าที่หลายๆ อย่าง เช่นทำเงินเดือน วางแผนอัตรากำลังคน ทำการนัดสอบสัมภาษณ์ จนทำให้ในหลายๆครั้งก็อาจจะมีการหลงลืมเรื่องการนัดสอบ นัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร ถึงแม้จะจดไว้ในปฏิทินก็ตาม บ้างครั้งอาจจะหาไม่เจอว่าจดไว้ที่ใด

ในหลายๆองค์กรก็เริ่มมองหาสิ่งที่ตอบโจทย์ ตอบสนองการดำเนินงานของฝ่ายบุคคล โดยนำระบบที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อลดระยะเวลาการทำงาน และป้งกันการหลงลืมนัดที่สำคัญได้ ดังเช้าตัวอย่างระบบที่ยกมา ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่สำคัญ

HRMi ระบบ Recruitment > ปฏิทินนัดสอบ และปฏิทินนัดสัมภาษณ์ สามารถเข้าระบบจากนั้นมาตรวจสอบเวลาที่นัดสอบของผู้สมัครแต่ละคน รวมถึงสถานที่และผู้คุมสอบ


- ปฏิทินนัดสัมภาษณ์ หลังจากผู้สมัครทำข้อสอบเรียบร้อย อาจต้องใช้เวลาในการตรวจข้อสอบ บางองค์กรจึงให้ผู้สมัครกลับก่อน จากนั้นจึงแจ้งผลและให้กลับมาสัมภาษณ์อีกครั้งหากทำข้อสอบผ่าน ในระบบก็มีปฏิทินไว้สำหรับทำการนัดผู้สมัคร โดยสามารถบันทึกรายละเอียดได้ว่านัดผู้สมัครทางวิธีการใด 


บทความโดย : คุณธีระพล อยู่สกุล
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
 3259
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์