ข้อสอบแบบไหนช่วยกรองให้ได้คนเก่ง

ข้อสอบแบบไหนช่วยกรองให้ได้คนเก่ง

 


ข้อสอบแบบไหนช่วยกรองให้ได้คนเก่ง
       การคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงาน จำเป็นต้องผ่านการคัดเลือก ด้วยแบบทดสอบข้อเขียน ซึ่งจะมีทั้ง แบบอัตนัย และปรนัย
       ระบบ Recruitment สามารถออกแบบข้อสอบได้ทั้ง อัตนัย และปรนัย และตรวจข้อสอบได้


บทความโดย : คุณวัชราภรณ์  นีละสมิตร
บทความที่เกี่ยวข้อง : สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา
 1834
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์