บรรยากาศการฝึกอบรม Prosoft HRMI 21/12/60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

บรรยากาศการฝึกอบรม Prosoft HRMI 21/12/60 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี


          

          

          

          
     

          

  บรรยากาศการฝึกอบรม Prosoft HRMI เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี สำหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการนำซอฟท์แวร์บัญชีและเงินเดือนไปใช้ในการเรียนการสอน สามารถติดต่อขอใช้โปรแกรมฟรีได้ที่บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด เรายินดีสนับสนุนสถาบันการศึกษาค่ะ


ทความโดย : Prosoft HRMI
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 1691
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์