บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด

บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด
บรรยากาศการอบรมนอกสถานที่ ณ บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด วันที่ 5 สิงหาคม 2559


บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด บริษัทเอกชน ในเครือโรงพยาบาลรามาธิบดี ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการ การอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล ได้แก่ งานออกแบบ งานดูแลรักษาอาคารสถานที่ งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานติดตั้งและดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ และงานด้านระบบเวชภัณฑ์ต่างๆ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแลด้านโปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI นะคะ


ทความโดย : Prosoft HRMI
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 1895
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์