บันทึกผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา

บันทึกผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา

หน้าจอบันทึกผู้อนุมัติแทนตามช่วงเวลา ใช้สำหรับกำหนดให้มีผู้อนุมัติแทนกรณีที่ผู้อนุมัติไม่สามารถอนุมัติเอกสารได้ โดยผู้อนุมัติแทนมีสิทธิ์อนุมัติเอกสารได้ทั้งหมดเหมือนที่ผู้อนุมัติมีสิทธิ์อนุมัติ ซึ่งการบันทึกผู้อนุมัติแทนสามารถกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้อนุมัติแทน เริ่มตั้งแต่วันที่เท่าใด จนถึงวันที่เท่าใด เพื่อให้ผู้อนุมัติสามารถกลับมาอนุมัติเอกสารได้ตามเดิม

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกผู้อนุมัติแทนให้แก่ผู้อนุมัติในกรณีที่ผู้อนุมัติไม่สามารถอนุมัติ เอกสารได้
  • สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการให้ผู้อนุมัติแทนอนุมัติเอกสารได้เพื่อให้ผู้อนุมัติกลับ มาอนุมัติเอกสารต่อได้
  • สามารถระบุสาเหตุของการตั้งผู้อนุมัติแทนได้
  • สามารถระบุวันที่เริ่มใช้และวันที่สิ้นสุดของการบันทึกผู้อนุมัติแทนได้
  • สามารถเลือกผู้อนุมัติและผู้อนุมัติแทนได้โดยง่ายจากปุ่มค้นหา
  • สามารถเลือกชื่อเมนูได้โดยง่ายจากปุ่มค้นหา
  • สามารถ Link ไปยังเมนูบันทึกสิทธิ์การอนุมัติเมนูบันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ เมนูบันทึกอนุมัติการร้องขอโดยไม่ต้องปิดหน้าจอ
 3014
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์