บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ

บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ

บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ เป็นหน้าจอสำหรับกำหนดสิทธิ์ ให้กับพนักงานที่สามารถอนุมัติเอกสารของพนักงานคนอื่นๆ ได้ ซึ่งหน้าจอบันทึกสิทธิ์อนุมัติมี Option ให้สามารถนำข้อมูลการกำหนดสิทธิ์การมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลพนักงานมาบันทึกสิทธิ์การอนุมัติต่อได้ ซึ่งทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ยังสามารถเลือกกลุ่มพนักงานเพื่อนำมากำหนดสิทธิ์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกสิทธิ์ผู้ใช้งานที่ Login เข้าไปใช้งานในโปรแกรมว่าสามารถที่จะอนุมัติ หน้าจอใดได้บ้างและสามารถอนุมัติพนักงานคนใดได้บ้าง
  • สามารถบันทึกสิทธิ์เพื่อให้สามารถอนุมัติในเมนูต่างๆของระบบที่ต้องการ กำหนดสิทธิ์ได้
  • สามารถบันทึกสิทธิ์ในการอนุมัติเพื่อที่จะให้ผู้อนุมัติสามารถทำการเลือกอนุมัติจากหน้าจออนุมัติได้
  • สามารถบันทึกสิทธิ์ให้ผู้อนุมัติที่เข้ามาอนุมัติมองเห็นเฉพาะรายการที่สามารถ อนุมัติได้เท่านั้น
  • สามารถเลือกบันทึกสิทธิ์การอนุมัติสำหรับแต่ละหน้าจอได้โดยง่าย
  • สามารถ Link ไปยังระบบอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องปิดหน้าจอ เช่น Approve Center , Personnel
  • สามารถเลือกให้ Update สิทธิ์การอนุมัติเอกสารอัตโนมัติได้จาก More Action
 3583
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์