บันทึกขออนุมัติแลกกะงาน

บันทึกขออนุมัติแลกกะงาน

ใช้สำหรับให้พนักงานขออนุมัติแลกกะงานได้มากกว่า 1 กะงานรวมถึงสามารถเลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการแลกกะงานได้ และยังสามารถตรวจสอบได้ว่า การขอแลกกะงานเป็นของพนักงานคนใด

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถขออนุมัติแลกกะงานได้มากกว่า 1 กะงาน
 • สามารถเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการแลกกะงานได้
 • สามารถตรวจสอบได้ว่าการขอแลกกะงานเป็นของพนักงานคนใด
 • สามารถบันทึกสาเหตุของการแลกกะงานได้
 • สามารถเพิ่ม ลด หรือ แก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถบันทึกเอกสารได้โดยง่ายจาก Option ต่าง ๆ ที่มีไว้ให้เลือกและเอกสารการบันทึกครบถ้วน
 • สามารถเรียกดูข้อมูลกะงานแต่ละกะงานได้ถูกต้อง
 • สามารถเลือกให้เป็นเอกสารด่วนได้ในกรณีที่เร่งด่วน
 • สามารถแสดงข้อมูลกะงานในช่วงวันที่ที่ขอแลกกะงานได้
 • สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้ว่าขณะนี้อยู่ในสถานะใดที่แท็บการอนุมัติ
 • สามารถ Link ไปยังระบบ Personnel , Time Attendance ได้
 3127
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์