บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ

บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ

ใช้สำหรับบันทึกผังการอนุมัติเอกสารของหน้าจออนุมัติต่างๆ ซึ่ง 1 หน้าจอสามารถมีผังการอนุมัติได้มากกว่า 1 ผัง และแต่ละผังจะกำหนดลำดับขั้นอนุมัติได้ไม่เกิน 5 ลำดับขั้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกลำดับขั้นผู้อนุมัติในแต่ละหน้าจอได้
  • สามารถบันทึกผังการอนุมัติได้หลายผังใน 1 หน้าจอขออนุมัติ
  • สามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้งาน E-mail ที่ Default ไว้ที่ข้อมูลพนักงานหรือต้อง การกำหนดใหม่เอง
  • สามารถส่ง E-mail แจ้งเตือนให้ผู้อนุมัติกรณีต่างๆ ได้ตาม Option ที่เลือกไว้
  • สามารถบันทึกลำดับขั้นผู้อนุมัติได้สูงสุด 5 ลำดับขั้น
  • สามารถบันทึกผังการอนุมัติให้แต่ละหน้าจอขออนุมัติได้ซึ่งแต่ละหน้าจอสามารถกำหนดได้หลายผังการอนุมัติ
  • สามารถเลือกกำหนดการส่ง E-mail แจ้งเตือนผู้อนุมัติได้หลายรูปแบบ
  • สามารถบันทึกลำดับขั้นการอนุมัติได้โดยง่ายเพราะมี Option ต่างๆ ให้เลือก
  • สามารถ Link ไปยังเมนูบันทึกสิทธิ์การอนุมัติได้โดยไม่ต้องปิดหน้าจอ
 3447
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์