บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม

บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม

ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลในการบันทึกขอทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ที่กำหนดจะนำไปใช้ประมวลผลในการจ่ายเงินเดือนต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกขออนุมัติการทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่มได้
  • สามารถบันทึกรายละเอียดของการขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่มได้
  • สามารถกำหนดข้อมูลพนักงานที่จะทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่มได้
  • สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลพนักงานที่ขออนุมัติทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่มได้
  • สามารถเลือกเงื่อนไขการกำหนดข้อมูลกะงานและเงื่อนไขกำหนดกลุ่มพนักงานได้
  • สามารถบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาได้โดยง่ายจาก Option ต่าง ๆ ที่มีไว้ให้เลือก
  • สามารถเลือกให้เป็นเอกสารด่วนได้ในกรณีที่เร่งด่วน
  • สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้ว่าขณะนี้อยู่ในสถานะใดจากแท็บการอนุมัต
  • สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถ Link ไปยังระบบ Time Attendance , Payroll , Personnel ได้
 3841
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์