บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

บันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

ใช้สำหรับให้พนักงานบันทึกขอทำงานล่วงเวลาในกรณีต่าง ๆ ที่พนักงานคนนั้นต้องการทำงานล่วงเวลา ซึ่งในการทำงานล่วงเวลานั้นจะมีรายการของ Cost เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นในการทำงานล่วงเวลาส่วนนี้ ก็จะมีการคำนวนชั่วโมงในส่วนที่ทำงานล่วงเวลา พร้อมทั้งการคิดค่าล่วงเวลาว่าจะเป็น OT หรือ รายได้รายวัน ดังนั้นในส่วนที่จะทำงานล่วงเวลาได้นี้จึงต้องมีการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างานก่อน ก่อนที่จะมีการทำงานล่วงเวลาจริงและมีส่วนของรายละเอียดในการทำงานล่วงเวลาทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถขอทำงานล่วงเวลาได้มากกว่า 1 กะงาน OT
  • สามารถขอทำงานล่วงเวลาได้ตามช่วงวันที่ที่ต้องการ
  • แต่ละกะงาน OT ที่ขอสามารถระบุรายได้ OT ได้ ซึ่งแต่ละกะงานไม่จำเป็นต้องเป็นรายได้ OT เดียวกันก็ได้
  • สามารถบันทึกรายละเอียดของการขออนุมัติทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถบันทึกจำนวนชั่วโมงที่ขออนุมัติทำงานล่วงเวลาได้
  • สามารถบันทึกขออนุมัติทำงานล่วงเวลาได้โดยง่ายจาก Option ต่าง ๆ ที่มีไว้ให้เลือก
  • สามารถเลือกให้เป็นเอกสารด่วนได้ในกรณีที่เร่งด่วน
  • สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้ว่าขณะนี้อยู่ในสถานะใดจากแท็บการอนุมัติ
  • สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถ Link ไปยังระบบ Time Attendance , Payroll , Personnel ได้
 7746
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์