บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนกะงาน

บันทึกขออนุมัติเปลี่ยนกะงาน

ใช้สำหรับให้พนักงานบันทึกขอเปลี่ยนกะงานและสามารถเปลี่ยนได้มากกว่า 1 กะงาน ทำให้การทำงานเป็นระบบและแนวทางการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ไม่สับสนกับการเปลี่ยนกะของพนักงาน ดังนั้นส่วนนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะให้การทำงาน มีระบบและรอบคอบเป็นหนึ่งเดียวกัน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถขออนุมัติเปลี่ยนกะงานได้ครั้งละมากกว่า 1 กะงาน
  • สามารถระบุช่วงวันที่ที่ต้องการขออนุมัติเปลี่ยนกะงานได้
  • สามารถตรวจสอบได้ว่าการขอเปลี่ยนกะงานเป็นของพนักงานคนใด
  • สามารถบันทึกสาเหตุการเปลี่ยนกะงานได้
  • สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลกะงานในช่วงวันที่ที่ขอเปลี่ยนกะงานได้
  • สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถเลือกให้เป็นเอกสารด่วนได้ ในกรณีเร่งด่วน
  • สามารถบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนกะงานได้โดยง่าย จาก Option ต่างๆ ที่มีไว้ให้เลือก
  • สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้ว่าขณะนี้อยู่ในสถานะใด จากแท็บการอนุมัติ
  • สามารถ Link ไปยังระบบ Personnel , Time Attendance ได้
 3183
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์