บันทึกอนุมัติสิทธิ์การร้องขอ

บันทึกอนุมัติสิทธิ์การร้องขอ

หน้าจอบันทึกอนุมัติการร้องขอ เป็นหน้าจอสำหรับอนุมัติเอกสารทั้งที่มีการอนุมัติเป็นลำดับขั้นและ เอกสารปกติก็สามารถอนุมัติได้ที่หน้าจอนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งหน้าจอนี้จะแสดงรายละเอียดของผู้ที่ขออนุมัติเท่านั้น ส่วนรายละเอียดเอกสารสามารถคลิกเพื่อเปิดไปดูเอกสารต้นฉบับได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขเอกสารต้นฉบับได้ และผู้อนุมัติแต่ละลำดับขั้นสามารถระบุหมายเหตุได้ว่า อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ เนื่องจากเหตุผลใด

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกอนุมัติเอกสารได้ทั้งเอกสารปกติและเอกสารที่ต้องอนุมัติ เป็นลำดับขั้น
  • กรณีที่มีผู้อนุมัติเป็นแบบลำดับขั้นเมื่อมีการอนุมัติแล้วสามารถระบุหมายเหตุของ การอนุมัติเพื่อให้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ ในการอนุมัติของผู้อนุมัติคนถัดไป
  • สามารถดูข้อมูลการอนุมัติของลำดับขั้นก่อนหน้าได้ว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติและเหตุผลของผู้อนุมัติเป็นอย่างไร
  • มีหน้าจอบันทึกการร้องขอซึ่งจะรวมเอกสารรออนุมัติของทุกหน้าจอที่ได้ร้องขอไว้เพื่อสะดวกในการเข้ามาอนุมัติ
  • สามารถแสดงรายละเอียดเอกสารที่รออนุมัติรวมทั้งเมนูที่รออนุมัติได้
  • สามารถบันทึกอนุมัติการร้องขอได้โดยง่าย
 3252
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์