บันทึกขอแก้ไข,ปรับปรุงเวลา

บันทึกขอแก้ไข,ปรับปรุงเวลา

ใช้สำหรับให้พนักงานบันทึกขอแก้ไขเวลาการมาทำงาน ในกรณีที่ข้อมูลการลงเวลาผิดพลาด หรือไม่ได้ลงเวลาทำงาน และยังสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลสามารถบันทึก ขอแก้ไขเวลาการทำงานของพนักงานได้ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเวลา หลังจากการประมวลผลเวลาการมาทำงานแล้ว

คุณสมบัติ

Benefit

 • สามารถบันทึกเก็บเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงตอนขอแก้ไขเวลาได้
 • สามารถให้พนักงานตรวจสอบข้อมูลเวลาการมาทำงานของตัวเองได้ และเลือกว่าจะเอารายการข้อมูลที่ผิดพลาดรายการใดบ้าง มา Generate บันทึกขอแก้ไขเวลา
 • สามารถระบุเหตุผลได้ว่าขอแก้ไขเวลาเนื่องจากสาเหตุใด
 • สามารถแก้ไขข้อมูลการลงเวลาและขอเพิ่มข้อมูลการลงเวลาล่วงหน้าได้
 • สามารถเลือกประเภทเอกสารได้ว่าจะขอแก้ไขเวลาทำงาน หรือ ขอบันทึกลงเวลาทำงาน
 • สามารถเลือกสถานะให้เป็นเอกสารด่วนได้ ในกรณีที่เร่งด่วน
 • สามารถเลือกให้แสดงข้อมูลเวลาทำงานได้ในช่วงที่ขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา
 • สามารถตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการได้ว่าปัจจุบันอยู่ที่ผู้อนุมัติท่านใด
 • สามารถบันทึกยกเลิกการอนุมัติได้เมื่อพิจารณาแล้วเหตุผลไม่สมควร
 • สามารถเลือกตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงานได้จาก More Action
 • สามารถ Link ไปยังระบบ Personnel , Time Attendance ได้
 • สามารถบันทึกขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลาได้โดยง่ายจาก Option ต่าง ๆ
 5407
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์