บันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล

บันทึกสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล

ใช้สำหรับกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูล จึงต้องมีการกำหนดว่า User คนใดสามารถมองเห็นพนักงานคนใดได้บ้าง โดยที่หลังจากกำหนดสิทธิ์แล้วหาก User คนที่ถูกกำหนดสิทธิ์ทำการ Login เข้า Program User คนนั้นก็จะสามารถมองเห็นพนักงานที่อยู่ในกลุ่ม ที่กำหนดสิทธิ์ไว้ว่าให้มองเห็นได้เท่านั้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้และการเข้าถึงให้กับ User ได้มากกว่า 1 User
  • สามารถเลือกกำหนดสิทธิ์การมองเห็นกลุ่มผู้ใช้ได้มากกว่า 1 กลุ่มผู้ใช้
  • สามารถเลือกกำหนดสิทธิ์การมองเห็น System & Menu ได้มากกว่า 1 System & Menu
  • สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้เพิ่มเติมได้จาก More Action
  • สามารถกำหนดกลุ่มผู้ใช้ให้มีสิทธิ์การมองเห็นหน้าต่าง - รายงาน เพิ่มเติม
  • สามารถ Link ไปยังระบบอื่นๆ ได้ง่ายโดยไม่ต้องปิดหน้าจอนี้ เช่น General,Setup, Personnel
  • สามารถเลือก User Login เพื่อกำหนดสิทธิ์การมองเห็นข้อมูลได้
  • สามารถกำหนดสิทธิ์การมองเห็นหน้าต่าง - รายงาน ให้กับผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ได้โดยง่าย
 3852
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์