Welfare ระบบสวัสดิการพนักงาน

Welfare ระบบสวัสดิการพนักงาน

Welfare ระบบสวัสดิการของพนักงาน
เป็นระบบสวัสดิการของพนักงาน โดยสามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการได้เองตามแต่ละองค์กร รวมถึงเรื่องของการถือครองทรัพย์สินของพนักงาน ระบบสวัสดิการช่วยควบคุมตั้งแต่การขอสวัสดิการ, การเบิกสวัสดิการ จนถึงการคืนค่าสวัสดิการ ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการคืนเป็นเงินสด หรือผ่านระบบเงินเดือน โดยโปรแกรมจะทำการส่งค่าเข้าระบบเงินเดือนให้อัตโนมัติ ระบบสวัสดิการจึงช่วยให้ฝ่ายบุคคลทำงานได้ง่ายขึ้น และควบคุมการทำงานอย่างครบวงจร

คุณสมบัติเด่นของ Welfare ระบบสวัสดิการพนักงาน

 • สามารถกำหนดประเภทสวัสดิการเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดงบประมาณของแต่ละประเภทสวัสดิการ
 • สามารถเพิ่มรายละเอียดของสวัสดิการให้พนักงานทั้งบริษัท หรือบางกลุ่มได้ตามเงื่อนไขของบริษัท
 • สามารถระบุสวัสดิการแบบรับชำระคืนหรือให้เปล่าได้
 • สามารถระบุให้สวัสดิการแต่ละประเภทต้องมีการสมัครสมาชิกหรือไม่ต้องสมัครสมาชิกได้
 • สามารถกำหนดสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่จัดสรรให้พนักงานและสมาชิกในครอบครัว ระบุได้ทั้งการรักษา/ครั้ง หรือต่อปีได้
 • สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ เช่น แบบคงที่, ลดต้นลดดอก, แบบขั้นบันได
 • สามารถกำหนดรายการทรัพย์สินให้ผูกกับสวัสดิการที่จะได้รับจากการถือครองทรัพย์สินดังกล่าวได้
 • สามารถเรียกดูประวัติการถือครองทรัพย์สินได้
 • สามารถกำหนดการรับชำระเงินแบบเงินสด หรือผ่านธนาคารได้
 • สามารถระบุเงื่อนไขในการรับ – ชำระเงิน ได้ทั้งแบบครั้งเดียว, งวด หรือเปอร์เซ็นต์ได้
 • สามารถแสดงรายละเอียดงวดที่ต้องชำระและวันที่ครบกำหนดรับ - ชำระได้
 • สามารถกำหนดจำนวนงวดที่ต้องการรับ – ชำระได้
 • สามารถประมวลผลสวัสดิการเข้าสู่ระบบเงินเดือนได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะประมวลผลจ่าย หรือชำระเงินคืน หรือทั้งสองรายการได้
 • สามารถแสดงรายการเอกสารที่ครบกำหนดจ่าย – ชำระคืนสวัสดิการได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับค่าการศึกษาบุตร, กองทุนเกี่ยวกับการฌาปนกิจ เป็นต้น
 • สามารถประมวลผล Welfare เข้าระบบเงินเดือน และนำจ่าย – ชำระผ่านบัญชีเงินเดือนได้
 17995
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์