บันทึกใบผ่านการอบรม

บันทึกใบผ่านการอบรม

ใช้สำหรับบันทึกใบผ่านการอบรม ในกรณีที่การอบรมนั้นมีการออกรายงานใบผ่านการอบรม ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการบันทึกใบผ่านการอบรม วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการอบรม รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกรอกรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ผ่านการประเมินผล
  • สามารถบันทึกใบผ่านการอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยาการ และสถานที่ได้
  • สามารถเก็บข้อมูลใบผ่านการอบรมได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรม วิทยาการ และสถานในทึ่ ส่วนใดออกใบผ่านการอบรมไปแล้ว หรือยังไม่ออกใบผ่านการอบรม

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4898
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์