บันทึกใบผ่านการอบรม

บันทึกใบผ่านการอบรม

ใช้สำหรับบันทึกใบผ่านการอบรม ในกรณีที่การอบรมนั้นมีการออกรายงานใบผ่านการอบรม ซึ่งจะมีรายละเอียดหลักสูตรที่ต้องการบันทึกใบผ่านการอบรม วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดการอบรม รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกรอกรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ผ่านการประเมินผล
  • สามารถบันทึกใบผ่านการอบรมให้ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยาการ และสถานที่ได้
  • สามารถเก็บข้อมูลใบผ่านการอบรมได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรม วิทยาการ และสถานในทึ่ ส่วนใดออกใบผ่านการอบรมไปแล้ว หรือยังไม่ออกใบผ่านการอบรม

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4523
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์