บันทึกอบรม

บันทึกอบรม

ใช้สำหรับบันทึกอบรม ด้วยเอกสารขออนุมัติอบรมภายใน ที่อนุมัติแล้ว สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออก ของผู้เข้าอบรม และยังสามารถแก้ไข วิทยากรและห้องอบรมได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • ผู้เข้าอบรมสามารถดูข้อมูลการอบรมได้อย่างละเอียดจากหน้าต่างเดียวกัน เช่น หัวข้ออบรม, หลักสูตร, บุคคลทั่วไป, วิทยากร, สถานที่อบรม, ผู้จัดอบรม

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3371
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์