บันทึกติดตามผลอบรม

บันทึกติดตามผลอบรม

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการติดตามผู้เข้าร่วมอบรม ว่าผู้เข้าร่วมอบรมนั้นได้นำเอาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด โดยใน 1 การอบรมนั้น สามารถติดตามผลการอบรมได้มากกว่า 1 ครั้ง และมีสถานะการติดตามผลอบรมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานะล่าสุดของการติดตามผู้เข้าร่วมอบรมด้วย

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถติดตามผลการอบรมในแต่ละครั้งได้ พร้อมทั้งทราบวันติดตามผลครั้งต่อไป เพื่อติดตามผลได้อย่าง ต่อเนื่อง
  • สามารถระบุสถานะของผู้ถูกติดตามผลการอบรมได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3445
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์