บันทึกติดตามผลอบรม

บันทึกติดตามผลอบรม

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการติดตามผู้เข้าร่วมอบรม ว่าผู้เข้าร่วมอบรมนั้นได้นำเอาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด โดยใน 1 การอบรมนั้น สามารถติดตามผลการอบรมได้มากกว่า 1 ครั้ง และมีสถานะการติดตามผลอบรมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานะล่าสุดของการติดตามผู้เข้าร่วมอบรมด้วย

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถติดตามผลการอบรมในแต่ละครั้งได้ พร้อมทั้งทราบวันติดตามผลครั้งต่อไป เพื่อติดตามผลได้อย่าง ต่อเนื่อง
  • สามารถระบุสถานะของผู้ถูกติดตามผลการอบรมได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3131
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์