บันทึกรับรายงานผลอบรม

บันทึกรับรายงานผลอบรม

ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับรายงานผลการอบรม เช่น ข้อมูลหลักสูตรการอบรม วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด รายชื่อผู้เข้าอบรม เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถจัดเก็บข้อมูลข้อมูลการรับรายงานผลการอบรมได้
  • สามารถตรวจสอบได้ว่าวันที่รับเอกสารรายงานผลการอบรมเป็นวันที่ไหร่

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3989
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์