บันทึกรับรายงานผลอบรม

บันทึกรับรายงานผลอบรม

ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับรายงานผลการอบรม เช่น ข้อมูลหลักสูตรการอบรม วันที่เริ่มต้น-สิ้นสุด รายชื่อผู้เข้าอบรม เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถจัดเก็บข้อมูลข้อมูลการรับรายงานผลการอบรมได้
  • สามารถตรวจสอบได้ว่าวันที่รับเอกสารรายงานผลการอบรมเป็นวันที่ไหร่

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4570
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์