บันทึกผลอบรม

บันทึกผลอบรม

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของผลการอบรมของผู้เข้าอบรมแต่ละคน เช่น วันที่ที่เข้าร่วมอบรม ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการอบรม เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกผลอบรมได้ทั้งการอบรมภายในและภายนอก
  • สามารถนำผลที่ได้รับจากการบันทึกผลอบรมไปประเมินว่าการจัดอบรมแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพอย่างไร

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3173
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์