บันทึกผลอบรม

บันทึกผลอบรม

ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของผลการอบรมของผู้เข้าอบรมแต่ละคน เช่น วันที่ที่เข้าร่วมอบรม ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการอบรม เป็นต้น

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกผลอบรมได้ทั้งการอบรมภายในและภายนอก
  • สามารถนำผลที่ได้รับจากการบันทึกผลอบรมไปประเมินว่าการจัดอบรมแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพอย่างไร

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3568
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์