บันทึกประเมินผลอบรม

บันทึกประเมินผลอบรม

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการประเมินผลอบรม สามารถประเมินผลได้ทั้ง ก่อนการอบรม, ระหว่างการอบรม หรือหลังการอบรม โดยจะเก็บข้อมูลของการประเมินผู้เข้าร่วมอบรม, วิทยากร, หัวข้ออบรม, สถานที่ หรือการประเมินอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังทำการประเมินได้ในรูปแบบของ ระดับ, คะแนน หรือร้อยละ ทั้งยังสามารถสรุปผลการประเมินของการอบรมได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดได้ว่ารูปแบบการประเมินที่สร้างขึ้นใช้ในการประเมินอะไร เช่น ประเมินพื้นฐานความรู้ผู้เข้ารับการอบรม, ประเมินวิทยากร, ประเมินสถานที่อบรม
  • สามารถประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ได้ตั้งแต่ ก่อนอบรม, ระหว่างอบรม และหลังอบรม
  • สามารถประเมินผลการอบรมได้หลายรูปแบบ เช่น แบบระดับ, แบบคะแนน, แบบร้อยละ ซึ่งสามารถใช้ประเมินได้ทั้ง ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร, หัวข้ออบรม, สถานที่ ซึ่งระบบจะสรุปผลการประเมินให้โดยอัตโนมัติ

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3724
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์