บันทึกถอนลงทะเบียน

บันทึกถอนลงทะเบียน

ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการถอนลงทะเบียน หลังจากที่เอกสารหน้าจอบันทึกอนุมัติลงทะเบียนได้อนุมัติแล้ว และผู้เข้าร่วมอบรม ต้องการถอนลงทะเบียน ซึ่งสามารถถอนการลงทะเบียนได้ทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไปในเอกสารการถอนลงทะเบียนเดียวกัน

คุณสมบัติ

Benefit

  • เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว สามารถบันทึกถอนการลงทะเบียนได้ตามต้องการ
  • หากมีการถอนลงทะเบียน สามารถแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องคืนผู้ลงทะเบียนอบรมได้
  • สามารถถอนลงทะเบียนทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไปได้ในเอกสารการถอนเดียวกัน

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3192
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์