บันทึกค่าใช้จ่ายจริง

บันทึกค่าใช้จ่ายจริง

ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงในการอบรมครั้งดังกล่าวกับค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกเงินอบรมว่า ต่างกันมากน้อยเท่าไร เพื่อนำไปทำบันทึกจ่ายได้ถูกต้องและใช้เป็นข้อมูลในการขอเบิกเงินอบรมหลักสูตรดังกล่าวในครั้งต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงในการอบรม กับเงินที่ขอเบิกครั้งนั้น ๆ ว่าต่างกันมากน้อยเท่าไหร่
  • สามารถ Post เงินไปที่บันทึกเบิกได้ กรณีที่ค่าใช้จ่ายกับเงินที่ขอเบิกไม่เท่้ากัน

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 5079
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์