บันทึกค่าใช้จ่ายจริง

บันทึกค่าใช้จ่ายจริง

ใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงในการอบรมครั้งดังกล่าวกับค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกเงินอบรมว่า ต่างกันมากน้อยเท่าไร เพื่อนำไปทำบันทึกจ่ายได้ถูกต้องและใช้เป็นข้อมูลในการขอเบิกเงินอบรมหลักสูตรดังกล่าวในครั้งต่อไป

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงในการอบรม กับเงินที่ขอเบิกครั้งนั้น ๆ ว่าต่างกันมากน้อยเท่าไหร่
  • สามารถ Post เงินไปที่บันทึกเบิกได้ กรณีที่ค่าใช้จ่ายกับเงินที่ขอเบิกไม่เท่้ากัน

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 5489
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์