บันทึกจ่ายค่าลงทะเบียน

บันทึกจ่ายค่าลงทะเบียน

ใช้สำหรับบันทึกการจ่ายชำระค่าลงทะเบียนโดยจะชำระได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น และสามารถระบุประเภทผู้ชำระได้ว่าเป็น บุคคลภายนอก หรือ พนักงานในองค์กร ทั้งนี้สามารถชำระได้ครั้งละหลาย ๆ เอกสารและสามารถชำระเต็มจำนวนหรือชำระบางส่วนได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบได้ทั้งแบบจ่ายทั้งหมด หรือบางส่วน
  • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบได้
  • สามารถแสดงจำนวนเงินค้างจ่ายของแต่ละการลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3373
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์