บันทึกจ่ายค่าลงทะเบียน

บันทึกจ่ายค่าลงทะเบียน

ใช้สำหรับบันทึกการจ่ายชำระค่าลงทะเบียนโดยจะชำระได้ครั้งละ 1 คนเท่านั้น และสามารถระบุประเภทผู้ชำระได้ว่าเป็น บุคคลภายนอก หรือ พนักงานในองค์กร ทั้งนี้สามารถชำระได้ครั้งละหลาย ๆ เอกสารและสามารถชำระเต็มจำนวนหรือชำระบางส่วนได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบได้ทั้งแบบจ่ายทั้งหมด หรือบางส่วน
  • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบได้
  • สามารถแสดงจำนวนเงินค้างจ่ายของแต่ละการลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3746
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์