บันทึกขออนุมัติลงทะเบียน

บันทึกขออนุมัติลงทะเบียน

ใช้สำหรับบันทึกการลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการอบรมที่ต้องการ โดยที่บุคคลที่เข้ามาลงทะเบียน สามารถ ลงทะเบียนได้ทั้งพนักงานภายในองค์กรและบุคคลภายนอก อีกทั้งยังสามารถทำการลงทะเบียนทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่มได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกขอลงทะเบียนในทุกหลักสูตรผ่านระบบได้
  • สามารถส่ง E-mail จากระบบ เพื่อแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมของพนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่ผ่านการอนุมัติและไม่อนุมัติได้
  • สามารถลงทะเบียนเลือกโซนที่นั่งได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3860
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์