บันทึกขออนุมัติลงทะเบียน

บันทึกขออนุมัติลงทะเบียน

ใช้สำหรับบันทึกการลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการอบรมที่ต้องการ โดยที่บุคคลที่เข้ามาลงทะเบียน สามารถ ลงทะเบียนได้ทั้งพนักงานภายในองค์กรและบุคคลภายนอก อีกทั้งยังสามารถทำการลงทะเบียนทั้งแบบบุคคลและแบบกลุ่มได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถบันทึกขอลงทะเบียนในทุกหลักสูตรผ่านระบบได้
  • สามารถส่ง E-mail จากระบบ เพื่อแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมของพนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่ผ่านการอนุมัติและไม่อนุมัติได้
  • สามารถลงทะเบียนเลือกโซนที่นั่งได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4108
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์