บันทึกขออนุมัติจองห้องอบรม

บันทึกขออนุมัติจองห้องอบรม

ใช้สำหรับบันทึกจองห้องอบรมเพื่อใช้ในการอบรมภายใน โดยสามารถเลือกสถานที่ในการอบรม เพื่อจะนำมาเลือกห้องที่จะจองอบรม และเมื่อห้องอบรมดังกล่าวมีการจองอยู่ จะไม่สามารถเข้าไปทำการจองเพิ่มในช่วงเวลาเดียวกัน หรือช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถคืนห้องอบรมที่ได้ทำการจองห้องอบรมไปได้และห้องอบรมที่คืนแล้วสามารถนำไปจองห้องอบรมต่อได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถเก็บข้อมูลของสถานที่ที่ใช้อบรมได้อย่างละเอียด
  • สามารถแสดงรูปภาพของสถานที่อบรม และห้องอบรมได้หลายมุมมอง
  • สามารถเลือกสถานที่ และห้องอบรมผ่านระบบได้ทันที
  • เมื่อมีการอนุมัติจองห้องอบรมแล้ว สามารถนำห้องอบรมที่จองไว้แล้วนำมาบันทึกขออนุมัติอบรมได้
  • ระบบจะเตือนให้ทราบทันทีว่า หากมีการจองที่ซ้ำซ้อน เช่น จองห้องอบรมเดียวกัน, เลือกช่วงเวลาเดียวกัน หรือเวลาที่คาบเกี่ยวกัน

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3589
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์