บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอบรม

บันทึกขออนุมัติเบิกเงินอบรม

ใช้สำหรับทำการขอเบิกเงินอบรมที่จะไปใช้ในการจัดอบรมครั้งนั้นว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เป็นจำนวนเงินเท่าไร

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถขอเบิกเงิน เพื่อนำไปใช้ในแต่ละการอบรมได้
  • สามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดการขอเบิกเงินอบรมได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 5096
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์