บันทึกขออนุมัติอบรมภายใน

บันทึกขออนุมัติอบรมภายใน

ใช้สำหรับบันทึกขออนุมัติอบรมภายใน ด้วยหลักสูตรต่างๆที่จัดขึ้น สามารถระบุได้ทั้ง สถานที่, ตารางอบรม, ผู้จัดอบรม กรณีมีค่าใช้จ่ายสามารถบันทึกลงไปในเอกสารนี้ ซึ่งจะแยกสัดส่วนระหว่างค่าใช้จ่ายของผู้จัดอบรมกับค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมอบรม

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถขออนุมัติการอบรมภายในได้ทั้งแบบปกติและแบบเร่งด่วน
  • สามารถกำหนดประเภทการอบรมภายในได้หลายหลาก เช่น การฝึกอบรม, การสัมมนา, การประชุม, การดูงาน เป็นต้น

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4717
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์