บันทึกขออนุมัติอบรมภายนอก

บันทึกขออนุมัติอบรมภายนอก

ใช้สำหรับบันทึกขออนุมัติอบรมภายนอกด้วยหลักสูตรต่างๆที่จัดขึ้น สามารถระบุได้ทั้ง สถานที่, พนักงานที่จะไปอบรม, ตารางอบรม, ผู้จัดอบรมและค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมอบรม

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถขออนุมัติการอบรมภายนอกได้ทั้งแบบปกติและแบบเร่งด่วน
  • สามารถกำหนดประเภทการอบรมภายนอกได้หลายหลาก เช่น การฝึกอบรม, การสัมมนา, การประชุม, การดูงาน เป็นต้น

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4246
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์