บันทึกขออนุมัติอบรมภายนอก

บันทึกขออนุมัติอบรมภายนอก

ใช้สำหรับบันทึกขออนุมัติอบรมภายนอกด้วยหลักสูตรต่างๆที่จัดขึ้น สามารถระบุได้ทั้ง สถานที่, พนักงานที่จะไปอบรม, ตารางอบรม, ผู้จัดอบรมและค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมอบรม

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถขออนุมัติการอบรมภายนอกได้ทั้งแบบปกติและแบบเร่งด่วน
  • สามารถกำหนดประเภทการอบรมภายนอกได้หลายหลาก เช่น การฝึกอบรม, การสัมมนา, การประชุม, การดูงาน เป็นต้น

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 4702
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์