บันทึกหลักสูตรที่จำเป็น

บันทึกหลักสูตรที่จำเป็น

ใช้สำหรับกำหนดหลักสูตรที่จำเป็นต้องทำการอบรมทั้งหมดของตำแหน่งงานนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพ ของพนักงานในตำแหน่งดังกล่าว นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดหลักสูตรที่จำเป็นตามงวดหรือวันเวลาได้ด้วย

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกําหนดหลักสูตรที่จำเป็นต้องทำการอบรมทั้งหมดของแต่ละตำแหน่งงานนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3255
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์