บันทึกสำรวจหลักสูตร

บันทึกสำรวจหลักสูตร

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลสำรวจหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงาน โดย Double Click ที่หลักสูตรที่ต้องการบันทึกขึ้นมา

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถทราบความต้องการของพนักงานว่าต้องการอบรมหลักสูตรใดบ้าง โดยผ่านเมนูสำรวจของระบบ

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3593
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์