บันทึกสำรวจหลักสูตร (ผู้ดูแลระบบ)

บันทึกสำรวจหลักสูตร (ผู้ดูแลระบบ)

ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลสำรวจเพื่อกำหนดว่าในการสำรวจแต่ละครั้งประกอบด้วยพนักงานคนใดบ้างที่ต้องบันทึกแบบสำรวจ ทั้งนี้สามารถบันทึกผลสำรวจที่ได้จากแบบฟอร์มโดยการ Click เลือกที่ Option ตารางพนักงาน

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถแสดงรายละเอียดพนักงานที่สำรวจ และยังไม่สำรวจของแต่ละเอกสารได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3883
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์