กำหนดหัวข้ออบรม

กำหนดหัวข้ออบรม

ใช้สำหรับกำหนดหัวข้อที่ใช้ในการอบรมของแต่ละหลักสูตร โดยสามารถบอกรายละเอียดของหัวข้อที่ต้องผ่านก่อน หรือหลังก็ได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรายละเอียดหัวข้อที่ต้องการอบรมก่อนหรือหัวข้ออบรมที่ควรอบรมต่อไปได้
  • สามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการอบรมได้ เช่น การบรรยาย การสาธิต ฯลฯ
  • สามารถระบุวัตถุประสงค์การอบรมได้
  • สามารถระบุเนื่อหาการอบรมได้
  • สามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้อบรมได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3266
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์