กำหนดหัวข้ออบรม

กำหนดหัวข้ออบรม

ใช้สำหรับกำหนดหัวข้อที่ใช้ในการอบรมของแต่ละหลักสูตร โดยสามารถบอกรายละเอียดของหัวข้อที่ต้องผ่านก่อน หรือหลังก็ได้

คุณสมบัติ

Benefit

  • สามารถกำหนดรายละเอียดหัวข้อที่ต้องการอบรมก่อนหรือหัวข้ออบรมที่ควรอบรมต่อไปได้
  • สามารถกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการอบรมได้ เช่น การบรรยาย การสาธิต ฯลฯ
  • สามารถระบุวัตถุประสงค์การอบรมได้
  • สามารถระบุเนื่อหาการอบรมได้
  • สามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้อบรมได้

แอพพลิเคชันอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3539
ผู้เข้าชม

ลงทะเบียน Demo โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI

ครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม

[New] ฟอร์มลงทะเบียน [Product]

ชื่อผู้ติดต่อ :
ตำแหน่ง :
ชื่อบริษัท :
จำนวนบริษัทที่ต้องการใช้งาน :
จำนวนสาขาทั้งหมด :
จำนวนพนักงานทั้งหมด :
ผลิตภัณฑ์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ฟังก์ชันที่คุณต้องการ :
ฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่คุณต้องการ :
คุณเห็น Prosoft HRMI ครั้งแรกจากช่องทางใด? :
ยอมรับเงื่อนไข :
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์